algemene voorwaarden mindfulness


Verwerking van je aanmelding

 • Aanmelden doe je op de website van Lieverlos www.yoga-mindfulness.amsterdam door het aanmeld formulier online in te vullen en te verzenden.
 • Na ontvangst van het formulier zal de trainer contact met je opnemen voor een intakegesprek. Na de intake bepaalt de trainer samen met jou of de training geschikt voor je is.
 • Als je de training kunt gaan volgen, stuurt de trainer je een factuur en de algemene voorwaarden per email naar je toe. Als je akkoord gaat met de algemene voorwaarden betaal je binnen twee weken het cursusgeld. Na ontvangst daarvan is je aanmelding definitief.
 • Bij overschrijding van het maximaal toelaatbare aantal inschrijvingen voor de cursus hanteert Lieverlos het tijdstip waarop de betaling is ontvangen als selectiecriterium.

Aanwezigheid

 • Je doet je uiterste best om alle trainingsdagen aanwezig te zijn in het belang van jezelf en de groep. Mocht je onverhoopt een dag missen dan geef je dit zo snel mogelijk telefonisch door aan de trainer. Het huiswerk wordt je dan per email toegestuurd en indien nodig vindt er telefonische contact plaats om de gemiste les toe te lichten.
 • De gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald. De stiltedag kan, indien er plaats beschikbaar is, wel op de eerstvolgende stiltedag ingehaald worden.
 • Indien de trainer niet aanwezig kan zijn op een van de aangegeven cursusdata zal de cursus met een week worden verlengd op dezelfde dag en tijd. De deelnemers houden rekening met deze mogelijkheid. In uitzonderlijke gevallen kan de trainer er voor kiezen een andere trainer de training te laten verzorgen.

Annulering

 • Annuleren kan alleen schriftelijk of via email. De datum van ontvangst van brief of mail is bindend.
 • Na het definitief worden van de aanmelding geldt de volgende annuleringsregeling.
 • Tot vier weken voor startdatum van de training wordt € 100,- administratiekosten in rekening gebracht.
 • Bij annulering van vier weken tot twee weken voor aanvangsdatum is dat 50% van het cursusgeld.
 • Binnen twee weken voor aanvangsdatum of na aanvang van de training is geen restitutie mogelijk.
 • Ook bij het voortijdig afbreken of missen van bijeenkomsten vindt geen restitutie plaats.
 • Het verzetten of verschuiven van deelname aan een programma, naar een andere datum, geldt als annuleren. Dit kan alleen na instemming van Lieverlos en na betaling van de bijbehorende administratiekosten van € 100,-
 • Mocht de trainer de gehele training moeten annuleren, dan ontvang je daarvan bericht en wordt je op de eerstvolgende beschikbare training geplaatst. Mocht je dit niet willen dan wordt een eventueel gedane betaling binnen twee weken teruggestort op jouw rekening.
 • De trainer is niet aansprakelijk voor enige geleden schade wegens het verzetten of annuleren van de training.

Kosten en materiaal

 • De trainingskosten staan vermeld op de website van Lieverlos bij tarieven. Cursusmateriaal, geluidsbestanden, thee en BTW zijn inbegrepen, eten op de stiltedag neem je zelf mee.
 • Voor deelnemers met aantoonbaar beperkte draagkracht zijn financiele aanpassingen tijdens het kennismakingsgesprek bespreekbaar met de trainer.

Vertrouwelijkheid

 • De deelnemer is verplicht voorafgaand aan de training informatie te verstrekken over zijn/haar fysieke en geestelijke gezondheid, en blijft gedurende de hele training zelf aansprakelijk voor zijn/haar welbevinden.
 • De door jou, naar Lieverlos, ingestuurde persoonlijke gegevens worden alleen doorgestuurd naar de trainer(s) en alleen gebruikt voor administratieve doeleinden. Ze worden niet met derden gedeeld.
 • Tijdens de training creëren wij samen een veilige omgeving waarbij wij de lesruimte en elkaar met respect -en al het besprokene vertrouwelijk- behandelen. De trainer heeft het recht om deelnemers die hier niet naar handelen de toegang tot de training te ontzeggen.

Disclaimer

 • Jij bent altijd zelf verantwoordelijk voor de keuze voor- en manier van meedoen van oefeningen tijdens de training en mogelijke consequenties hiervan voor zijn gezondheid. Dientengevolge kan je Lieverlos en/of de trainer niet aansprakelijk stellen voor enige schade als gevolg van hiervan.
 • De training is geen therapie en geen vervanging voor geneeskundige behandeling. Indien je twijfelt of je kunt deelnemen aan de cursus, raadpleeg dan eerst je arts of therapeut.
 • Lieverlos en de trainers kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor mogelijk lichamelijk letsel of psychische klachten van de cursist, nog voor verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen.